blev KBSG Exigor's Super Kandy när hon från öppen klass fick EXC1 CERT VDHCERT KSA ISPU och BIR