Där fich vi på lördagen SSPK VETERAN CHAMPION och 3 bhkl samt BÄSTA VETERAN och 2 BEST IN SHOW VETERAN genom CH Exigor's Joy Ztick, sonen Exigor's Un Amigo Il Rosso lite ostyrig för dagen fick VG3, dottern CH Exigor's Romantic Yenti blev BÄSTA TIK, SVENSK KLUBBVINNARE och BIM  och dotterdotter (Yentis dotter) Exigor's Winyasa Yoga också väldans ostyrig blev VG3.
På söndagen hade de ostyriga lugnat sig så Exigor's Un Amigo Il Rosso i ökl EXC1, Exigor's Winyasa Yoga i junkl EXC3 CK 4btkl, veteran CH Exigor's Joy Ztick EXC1 CK 1bhkl BÄSTA VETERAN 4 BEST IN SHOW VETERAN BIMb och CH Exigor's Romantic Yenti EXC1 CK 1btkl BIR,  alltså far och dotter i topp.
Vi gick även in med dessa 4 i en uppfödarklass och blev med HP BÄSTA GRUPP och 2 BEST IN SHOW UPPFÖDARGRUPP.