som är Annette, min man Bosse och våra 3 hundar och min uppfödning av dvärgpinscher som startade 1987 som hittills fött upp 97 CHAMPIONS som bär på 472 CHAMPION- & VINNARTITLAR och 20 är KORADE.

Jag är innehavare av:

SKKs HAMILTONPLAKETT och FÖRTJÄNSTTECKEN.

SSPKs UPPFÖDARMEDALJ, FÖRTJÄNSTTECKEN i SILVER och GULD, 

2xUPPFÖDARKORNINGSDIPLOM (20 korade dvärgpinscher) och AVELSKORNINGSPRIS (CH Exigor's Her-Highness)