Hej och välkomna till min uppfödning av dvärgpinscher som startade 1987.

Jag är innehavare av:

SKKs HAMILTONPLAKETT och FÖRTJÄNSTTECKEN.

SSPKs UPPFÖDARMEDALJ, FÖRTJÄNSTTECKEN I SILVER och GULD, 

2xUPPFÖDARKORNINGSDIPLOM (20 korade dvärgpinscher) och AVELSKORNINGSPRIS (CH Exigor's Her-Highness)